НАЦИОНАЛНА  КАМПАНИЯ
за
НАБИРАНЕ НА ПРАКТИКАНТИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЯХНОТО ПЛАВАНЕ
на
УЧЕБНО-ВЕТРОХОДНИЯ КОРАБ „КАЛИАКРА”

под надслов

ПОД ВЕТРИЛАТА НА „КАЛИАКРА”  2012

 


Учебният ветроходен кораб „КАЛИАКРА” е построен през 1984 година в Полша с цел обучение на курсантите и студентите от морските учебни заведения и приобщаване на младежи любители към морската професия, морето и ветроходното майсторство. От 1986 година „КАЛИАКРА” е редовен участник в международните регати „Тол Шипс Рейсис” (Tall Ships Races) и е печелил множество награди сред съперници от традиционно изявени морски държави като Норвегия, Англия, Русия, Германия и пр. Корабът е извоювал заслужен авторитет на България в европейските морски среди, което бе основна причина Варна да бъде избрана като домакин и основен координатор на първата проведена в региона на  Източно Средиземно и Черно море регата под название „Исторически морета” през 2010 година. Предвид отличното представяне на Община Варна като организатор, градът ни повторно е номиниран за домакин на Черноморска Тол Шипс Рейс през 2014 година.
През 2012 „КАЛИАКРА” отново има покана да участва в Регатата, която ще се проведе между пристанища на Франция, Португалия, Испания и Ирландия от юни до края на септември. Както винаги, към кораба има интерес от чужди практиканти, които ще заемат около 20 от местата на борда. От две години учебната ни програма е хармонизирана с тези на европейските администрации и се признава за сертифициране на практикантите. Практиката се признава и от ИА”Морска администрация” за квалифицирането на нашите студенти.
По инициатива на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”, Технически университет – Варна, Професионална морска гимназия – Варна и „Български морски квалификационен център” (БМКЦ) и с подкрепата на Община Варна, Областна управа Варна и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията е подета кампания за осигуряване на средства за 20 български практиканти на възраст от 16 до 25 години. Рейсът ще продължи 115 дни. За всеки ден на борда на двадесетте практиканти ще бъде издаван ваучер на стойност 40 евро, общо 2300 ваучера. Спомоществователите ще могат да закупят от БМКЦ неограничен брой ваучери, повече от един и ще бъдат регистрирани в официален публичен регистър. Спомоществователят ще предава закупените ваучери на учебно заведение или лично на определен практикант по свой избор, които пък ще бъдат приносители на ваучерите. Имената на закупилите ваучери ще бъдат публикувани на електронната страница на БМКЦ. В края на кампанията – не по-късно от 10 май 2012, приносителите ще представят ваучерите си на БМКЦ, с което ще резервират своите места на борда. Ако с ваучерите се осигуряват повече от 16 практиканти „КАЛИАКРА” за целия период на плаване, корабът ще може да отплава в рейс. В противен случай корабът няма да участва в Регатата, а БМКЦ ще възстанови парите на спомоществователите в едноседмичен срок.
Имената и логото на спомоществователите ще бъдат публикувани на електронните страници на БМКЦ и учебните заведения, рекламни материали на фирмите-спонсори ще бъдат раздавани по време на престоя в чуждите пристанища, а преди отплаването на кораба ще бъде организирано благодарствено еднодневно плаване в района Варна – нос Калиакра със всички спомоществователи.
България е сред уважаваните морски държави. Български моряци плават по всички морета и океани. Нашите морски кадри са предпочитани от авторитетни морски компании от цял свят – една индустрия, която превозва 90% от световния поток на товари. Ние трябва да подготвим младите, да им дадем здрава морска закалка.  Те са бъдещето на морска България, те са нашето бъдеще.
Присъединете се към нас да го направим заедно – с общи усилия, всеки по малко.